NABÍZÍME VÁM

naše mnohaleté zkušenosti s prováděním rekonstrukcí a sanací. Našim cílem je být spolehlivým partnerem na trhu se snahou najít efektivní řešení pro sanaci poruch na stavbě.

Santech alfa s.r.o.

   E-mail:            Tel.: +420 778 077 803            Mobil: +420 777 656 101

Nabídka prací

  • Sanace železobetových objektů
  • Sanace vlhkého zdiva
  • Provádění mostních a objektových dilatací
  • Provádění těsnících zálivek modifikovanými asfalty
  • Injektážní práce – těsnění průsaků, výplňové, silové spojení
  • Zesilování konstrukcí pomocí CFK mateiálů a oceli
  • Komplexní výstavba – monolity