NABÍZÍME VÁM

naše mnohaleté zkušenosti s prováděním rekonstrukcí a sanací. Našim cílem je být spolehlivým partnerem na trhu se snahou najít efektivní řešení pro sanaci poruch na stavbě.

Santech alfa s.r.o.

   E-mail:            Tel.: +420 778 077 803            Mobil: +420 777 656 101

Reference

Termín : březen 2017
Technologie : Zesílení konstrukce pomocí táhel

Popis : na stavbě RD Praha Čimice bylo provedeno dle návrhu statické kanceláře C- ENG s.r.o. zesílení konzoly pomocí ocelových táhel. Jedná se o jednoduché a technicky nenáročné řešení, které bude ukryto v zateplovacím fasádním systému.

VdOrlik

Objednatel : Povodí Vltavy s.p.
Termín : červen 2015
Technologie : Oprava přelivných ploch

Popis : Naše společnost provedla pro povodí Vltavy na VD Orlík sanaci lokálních poruch na přelivech vodního díla. Projektovou dokumentaci zpracovala fa PONTEX Praha s.r.o.. Práce byly prováděny ve ztížených přístupových podmínkách pomocí speciální prefabrikované betonové směsi míchané přímo na staveništi.

Most ev.č.23916-1 Královice

Objednatel : JHP s.r.o.
Termín : červen 2015
Technologie : Stěrková izolace z modifikovaného asfaltu systém BAKOR

Popis : součástí rekonstrukce mostu bylo provedené celoplošné stěrkové izolace systémem Bakor

Magistrála Praha ul. Wilsonova

Objednatel : COLAS CZ a.s.
Termín : říjen 2015
Technologie : Oprava dilatací typ EMZ a provedení výztužných žeber vozovky v oblasti dilatačních závěrů

Popis : Součástí rekonstrukce povrchu vozovky byla výměna dilatací včetně provedení výztužných žeber v oblasti dilatačních závěrů ve vozovce z EP materiálů.

Rozšíření rampy Lindhagensgatan, Stockholm

Objednatel : Habau Svergie AB
Termín : červen 2015
Technologie : aplikace hydrofobních nátěrů a anigraffiti

Brno most ul. Sokolova

Objednatel : MAGEBA CZ s.r.o.
Termín : říjen 2014
Technologie : mostní dilatace

Popis : na výše uvedené mostní konstrukci byla provedena zkušební dilatace novou technologií dodávanou firmou MAGEBA, která je náhradou místo používaných EMZ z modifikovaných asfaltů. Jedná se o speciální směs z polyuretanových materiálů.

Náměstí TGM v Táboře

Objednatel : SWIETELSKY stavební s.r.o.
Termín : Listopad 2014
Technologie : provedení těsnění spar asfaltovou zálivkou a PU tmelem
Popis stavby : Po provedení betonáže plochy náměstí TGM byly vzniklé spáry předtěsněny těsnícím profilem a zality modifikovanou asfaltovou zálivkou typu N1. Smršťovací spáry byly přetmeleny PUR tmelem.

Rozšíření rampy Lindhagensgatan, Stockholm

Objednatel : HABAU Svergie AB
Termín : 2014
Technologie : Sanace trhlin tlakovou injektáži, aplikace hydrofobních a Anti graffiti nátěrů
Popis stavby : Na stavbě rozšíření rampy Lindhagensgatan, Stockholm byly betonové konstrukce ošetřeny hydrofobním prostředkem a na veškerých viditelných přístupných plochách aplikován trvalý transparentní ochranný systém vůči graffiti. Trhliny v betonových konstrukcích větší než 0,3 mm byly sanovány tlakovou injektáží.

Rekonstrukce odvodňovacího systému na mostě Černokostelecká, Praha 10

Objednatel : JHP spol. s r.o.
Termín : srpen 2014
Technologie : provedení stěrkové izolace systémem BAKOR
Popis stavby : Součásti rekonstrukce odvodňovacího systému byla provedena stěrková izolace systémem BAKOR včetně provedení penetračního postřiku, vložení výztužné tkaniny a provedení ochrany.

Tunelový komplex Blaka – tramvajový most Troja – napojení Holešovice

Objednatel : Viamont a.s.
Termín : srpen 2014
Technologie : zpevnění – stabilizace štěrkového lože technologií Ballasbond
Popis stavby : Součástí tunelového komplexu Blanka je nová tramvajová trať s mostem přes Vltavu. V místě přechodu z pevné koleje na štěrkové lože byla provedena stabilizace – zpevnění štěrkového lože speciální pryskyřicí Ballabond 70 od výrobce MC Bauchemie. Pro aplikaci bylo použito nové zařízení s benzínovým motorem, samostatným nasáváním jednotlivých složek a smícháním obou složek materiálu ve směšovači před apliakční tryskou. Na stavbě byly zpevněny podkladní vrstvy v délce 20 M a po pokládce a uložení kolejí úsek v délce 70 M.

Oprava tramvajových panelů křížení ulic Průmyslová - Poděbradská

Objednatel : Hochtief CZ a.s. / DP Praha
Termín : červenec 2014
Technologie : sanace speciálními rychlovaznými materiály
Popis stavby : Na tramvajových panelech vlivem dopravní nehody došlo k poškození povrchu. Na žádost DP Praha došlo k provedení opravy pomocí speciálních rychlovazných betonů. Začátek opravy byl naplánován s ohledem na dopravu ve 22,00 hod. Vlastní práce se povedlo ukončit v 01,15 a běžný provoz na provedenou opravu byl zahájen v 6,00. Celková doba opravy cca 3 hodiny – omezení provozu cca 8 hodin.

Silniční most Kopřivnice – Lubina

Objednatel : Alpine Bau s.r.o.
Termín : červen 2014
Technologie : montáž podpovrchových dilatačních závěrů PPD M 30U
Popis stavby : Při rekonstrukci mostu byla na opěře č.1 dle projektu osazena podpovrchová dilatace od výrobce Reisner&Wolf – Mageba.

Železniční trať Tanvald – Smržovka

Objednatel : Chládek a Ťintěra a.s.
Termín : květen 2014
Technologie : zpevnění – stabilizace štěrkového lože technologií Ballasbond
Popis stavby : Při rekonstrukci kolejí na výše uvedené trati byly v okolí mostu v oblouku použity speciální Y pražce. S ohledem na skutečnost že trať je ve spádu a dochází k častému pohyby kolejového lože bylo nutno zajistit přechod z pevné koleje mostu na štěrkové lože. Tento problém byl vyřešen technologií Ballasbond od výrobce MC Bauchemie. Práce byly provedeny za plného provozu na trati.